Geleneksel Çin Tıbbı | Panax ® Resmi Satış Sitesi ve Panax Kampanyaları

Geleneksel Çin Tıbbı

Geleneksel Çin Tıbbı

İnsanların en önemli hazinesi sağlıktır. Bu uğurda insanın feda edemeyeceği şey yoktur. Sağlıklı bir yaşam sürmek, sağlığı korumak şu hayatta en çok uğraşılan şey olmuştur. İnsanlar bunun için var olan güçleri ile çalışmışlar ve araştırmışlardır. Bu arayış ise yüzyıllardır devam etmektedir. Çok eski çağlardan günümüze kadar durmadan bu uğurda yenilikler, yan etkileri azaltıcı etkinlikler, her hastalığa şifa bulmak için uğraşılar meydana gelmiştir. İşte bunun içindir ki her araştıran yeni ve farklı bir yol bulmuştur. Her millet, her kültür kendi özelliklerini yansıtan tedavi yöntemleri bulmuşlardır. Kendi coğrafyaları, kendi çevreleri ve kültürleri el verdiğince girişilen bu etkinliklerden kimi kültürler daha çok başarı ile sağ çıkmıştır. Çok zengin ve farlı bir coğrafyaya sahip milletlerden farklı ve daha etkileyici tedaviler çıkmıştır bununla beraber zengin olmayan ve kısır, kısıtlı iklime, koşullara sahip olan ülkeler ise daha farklı tedavi yolları bulmuşlardır. Örneğin Afrika ülkelerinde çok değişik yöntemler kullanılarak tedavi olmaları sağlanmıştır hastaların. Daha çok tütsü ve büyülerle hastalıkları tedavi etmeyi amaçlamışlardır. Bunun nedeni ise hastalıklara sebep olan kötü ruhları böyle def edeceklerine olan inançlarıdır.

Başka başka milletlerde de başka tedavi yöntemleri var olagelmiştir. Ama aralarında en popüler olan ve en köklü olan ise Geleneksel Çin Tıbbı’dır. Adından da anlaşılacağı üzere Çin’de ortaya çıkan bu tedavi geliştirmiş olduğu sağlık yöntemleri ile dünyanın her bir köşesine yayılmıştır. Bununla beraber yaklaşık 5000 senelik bir geçmişe sahip olan Geleneksel Çin Tıbbı bu köklü geçmişi ile gelişmiş ve özgün bir tedavi yöntemi geliştirmiştir. Daha çok ağrılı bölgelerin keşfi ile başlayan bu tedavi çeşidinde önemli temel kurallar vardır. Önce insan vücudunun tanınması ile başlanan bu yöntemde eski felsefi düşüncelerden de etkilenilmiştir. Tao, Konfüçyüs v.b. bilgelerden de etkilenerek oluşturulmuştur. Çin tıbbında vücudun 5 elementten oluştuğu kabul edilir ki bunlar; ağaç, ateş, toprak, metal ve sudur.  Ve tüm bunların yanında insan vücudun sağlığının devamını sağlayan 4 unsurun olduğuna inanılır ki bunla; kan ( hsueh ), gıda ( ying ), direnç ( wei ) ve enerji ( çi )’ dir. Tüm bunların ahenkli ve düzgün uyumu sağlığın en temel bileşenleri olarak kabul edilir. Tüm vücudun aynı bir terazi dengesinde olduğunu kabul eden Çin Tıbbı; eğer vücudun bir bölgesinde bir sıkıntı meydana gelirse eş organda da sıkıntı meydana gelebilir. Örneğin karaciğerde yaşanan bir sıkıntının safra kesesini de etkilediği düşünülür. Tabi en başta bu tıpta Yin ve Yang 2’lisi çok önemlidir. Birbirini tamamlayan bu karşıt 2 kutbun her şeyi tamamladığı düşünülür. Bu 2 karşıt kutup yeterince anlaşıldığı zaman dünyanın kapılarının da açılacağı düşünülür. Yin ve Yang bedenimizde belli bölgeleri temsil eder ve yukarıda da açıkladığımız gibi birbiriyle uyumlu şekilde olan bu alanlardan birinde çıkacak sıkıntı diğerini de olumsuz etkilemektedir. İşte bu noktadan hareketle uyum içerisinde olan insan vücudunun temel yapısı çözümlenerek belli ağrılara sebep olan vücut bölümleri taranarak tedavi edilmeye çalışılır.  Tedaviler genellikle yine Çin felsefesiyle orantılı bir şekilde olunur. İğnelerle ağrılı noktalara verilen uyarılar şeklinde yapılan akupunktur tedavisi, kişilere ruhsal farkındalık ve enerji sağlayan reiki, masaj ve özellikle ginseng, hu ang qı, baı zhu, dang shen, shan yao gibi bitkilerle tedavi ve bunun yanında tabi ki yeşil çay vazgeçilmez sağlık iksirlerindendir.  Özellikle birçok etkeni de içine alan geniş bir tedavi alanı oluştururlar.

Hastanın tedavisinde öncelikle dış ve iç faktörlere bakılır. Çevresel koşullar, yaşanılan mevsim, iklim, hastanın duygusal yaşantıları dikkatle incelenir. Ardından da tedavi için uygun olan bitkilerin kullanımı ve diyetler Çinli hekimlerce uygulanır bunun beraberinde eğer hastalık daha ağır bir safhadaysa akupunktur ve bitkisel tedaviler yine uygulamaya koyulur.

Bir önceki yazımızda Bitkisel Tedavi hakkında gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Be Sociable, Share!    Güvenlik Sorusu ( işlemin sonucunu 2 olarak yazınız )